סליחות וכפרות

בדרך כלל נהוג לבקש סליחות ביום הכיפורים. כשהייתי צעיר, אפילו עוד האמנתי שזה מה שיכפר על עוונתיי. הייתי בתקופה שבה מאוד התקרבתי לדת, ועוד לא הבנתי את המשמעות המלאה של כל זה. אבל היום אני מבין, ואני יודע גם שאין דבר שיכול לכפר על כל עוונותיך ביום אחד, גם אם תגיד את כל הסליחות שבעולם […]